Saturday, January 28, 2017

Sklízíme, co jsme zaseli

Každá revoluce na jedné straně ničí, co bylo před ní, na druhé straně posiluje tendence, které ji přivedly na svět.

Například francouzská revoluce 1789. Jistěže revolucionáři popravili krále a zrušili monarchii. Důležitější ale je, že dokončili projekt absolutní centralizace státu.

Stejné je to dnes s Trumpem, a obecně se všemi reprezentanty postpravdivé doby. Trump se samozřejmě snaží obrátit celé Obamovo dědictví nohama vzhůru (v jeho interpretaci spíše nohama zpátky na zem). Ale v jednom důležitém směru na Obamu navazuje a tvořivě ho rozvíjí. Progresivisté už dávno před Trumpem rozhodli, že nezáleží na tom, jaké věci opravdu jsou. Důležité naopak je, jak se o věcech mluví. Trump tento koncept převzal a dovedl k dokonalosti. A pokud policitko-korektní lži měly ještě nějaký vztah k realitě, Trumpovy výmysly jakékoliv spojení s realitou ztrácejí. Jsou to čisté lži. Politická korektnost zvítězila.

Doporučená literatura: Orwell, Lenin, Goebels, Gramsci

No comments:

Post a Comment