Monday, September 30, 2013

Skalní galerie Vojtěcha Kopice

Vlastenecké reliéfy Vojtěcha Kopice na Hrubé skále, poblíž Kopicova statku.

Český ráj

Český ráj je krajem nudistů. Zdejší adamité a evité chodí zde, jak je Pánbůh stvořil, oděni jen tu a tam, nedbajíce církevních pohrůžek z Mnichova Hradiště. Své centrum, památný to hrad, pojmenovali si nudisté českým názvem pro krásnou ženu: Kost".
Jára Cimrman, Elastický zeměpis