Tuesday, October 30, 2012

Sedici


Contrarevolution Industrielle.

Ils disent souvent que le passage d'une technologie à une autre va créer des emplois. (Par exemple, quand nous allons migrer de l'énergie nucléaire à l'énergie éolienne.) Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que nous aurons besoin de plus de personnes pour produire la même chose. Alors, soit les salaires vont baisser, soit le produit sera plus cher. Ou les deux.  C'est exactement le contraire de toutes les évolutions antérieures de la technologie et de l'industrie (produire mieux et moins cher). Ils préparent, en fait, une contrarevolution industrielle.

Monday, October 29, 2012

Que devons-nous faire ?

Nous sommes en crise. Que devons-nous faire ? Soutenir ceux, qui sont en mesure de résoudre nos problèmes. Ces branches, ces entreprises, qui peuvent bien travailler, qui sont compétitifs. Qui sont-ils en France ?
  1. Nucléaire
  2. Aéronautique
  3. Lux
  4. Petrol+Gaz (oui, le gaz de schiste)
  5. Agroaliment (oui, OGM)
Que fait le Gouvernement ? Il essaie de sauver ceux qui n’ont pas d’avenir en France (acier, ...) et ceux qui ne seront jamais rentable (soi-disant "resources alternatives" - le vent, ...).

Rue89

Rien n’est vraiment gratuit

Rien n’est vraiment gratuit. Si quelque chose semble gratuit, c’est juste parce que c’est quelqu’un d’autre qui paie.

Oui, "la communauté". Donc, quelqu’un d’autre que les utilisateurs.

Quelqu’un utilise le service, quelqu’un d’autre paie (et il n’a pas le choix).

Tout service gratuit divise la société en deux groupes : ceux qui paient (les impôts, etc) et ceux qui utilisent.

Il ya beaucoup de choses concernant le logiciel libre (il ya le coût, et il ya la rémunération, peut-être pas en argent).

Mais le principal est : Les deux parties le font volontairement. Personne ne vous oblige à écrire des logiciels libres. Si vous le faites, c’est votre choix (pas comme payer les impôts, ce qui est imposée).

Rue89

Tuesday, October 23, 2012

Si blbej nebo navedenej ?

To byla otázka, kterou jsme jako děti reagovali na zvlášť podivné jednání svých kamarádů. Čím dál víc mám chuť říci to samé některým našim "osobnostem". Největší dokonalosti dosahují rádcové pana presidenta (zde pad Hajek, zde pan Jakl).

Pro srovnání politické vystoupení Rowana Atkinsona (tedy komedianta) k připravovanému zákonu (ve Velké Británii).

Monday, October 22, 2012

Ateisté po pravici Boží

Nevěříce v Boha, nedoufajíce v žádnou odměnu, přesvědčeni, že na konci čeká jen nicota, ateisté, kteří budou milovat svého bližního jako seba sama a ještě více než sebe sama, mají právo být prohlášeni za svaté. A pouze oni mohou doufat, že budou někdy sedět po pravici Pána, ve kterého nevěří.
Jean d’Ormesson, de l’Académie française : C’est une chose étrange à la fin que le monde

Les Athées à la droite du Seigner

Ne croyant pas à Dieu, n'espérant aucune récompense, persuadés du néant dans lequel ils entreront à la fin de leur vie, les athées qui auront aimé leur prochain comme eux-mêmes et plus qu'eux-mêmes ont droit au titre de saint. Et seuls ils peuvent espérer être assis à jamais à la droite de ce Seigneur auquel ils ne croient pas.
Jean d’Ormesson, de l’Académie française : C’est une chose étrange à la fin que le monde

Saturday, October 13, 2012

Bolševici nevymřou


Bylo omylem předpokládat, že bolševici budou u nás postupně vymírat.

V každém národě já asi čtvrtina idiotů. Ti volí extrémní nebo nebo fantazijní strany. Komunisty, klerofašisty (včetně jejich islámské verze), zelené fanatiky, apod. Za normálních okolností jim dají zhruba čtvrtinu hlasů. Pak už jen závisí na volebním systému a volební účasti, jak se takové strany prosadí.

Pokud u nás nevznikne jiná "strana pro idioty", podpora bolševiků poroste až k 20%-25%, úměrně tomu jak se bude vytrácet vzpomínka na jejich diktaturu a jak se z nich bude stávat "obyčejná extremistická strana".

Voliči komunistů jsou idioti.

Pokud je dnes v Češku horší politická kultura, horší ekonomická situace, pokud se více krade než například v Rakousku, může to mít dvě příčiny:
  1. Buď jsme geneticky větší zloději a podvodníci. - To mi nepřipadá moc pravděpodobně.
  2. Nebo za to může něco, co se stalo v naší nedávné minulosti a čím se od toho Rakouska lišíme. A je jedna významná věc, která nás od Rakouska odlišuje - 40 let vlády KSČ(M).
Jenom idiot reaguje na současné problémy tím, že volí stranu, která je jejich příčinou.

Mrzí mne, že musím upozorňovat na tak samozřejmou věc: Pokud komunisti nic neukradli, kde se vzal ten závratný propad CSSR během jejich vlády ? Po válce jsme byli jednou z nejvyspělejších zemí Evropy, v devadesátých letech jsme se ocitli na dne. A to nemluvím o morální devastaci, která je pravděpodobně ještě horší.

Ano, pohled na současnou politiku je smutný, někdy děsivý. Ale většina současných problémů je důsledkem vládnutí KSČ(M).

Je jistě skandální, když vláda chce vytunelovat státní rozpočet prostřednictvím tzv. církevních restituci. Ale kdyby komunisti neukradli všechno (vc.části cirkevniho majetku) po roce 1948, nikoho by dnes ani nenapadlo mluvit o církevních restitucích. Ano, i za problémy s církevními restitucemi mohou bolševici.

Wednesday, October 10, 2012

Contre le mur

Nous allons directement contre le mur.

Sarkozy a essayé de freiner un peu.

Hollande est dans une pleine accélération.