Wednesday, February 18, 2015

Debalceve = Thermopyly

Hellénové u vědomí, že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla už zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud je ještě měli, i holýma rukama a zuby.
— Hérodotos, Dějiny

Co dělat ?

  1. Obětovat Krym a Donbas. Alespoň zatím. Jednak se asi těžko dá udělat něco jiného, protože protiútok na Donbas by dnes již ve skutečnosti znamenal útočit na Rusko. Kromě toho je Donbas ekonomickou časovanou bombou. Uhelné doly, hutě - kdysi důležitý průmysl, dnes zdroj problémů. Takové ukrajinské Mostecko nebo Ostravsko.
  2. Rozmístit "mírové jednotky NATO" podél nové hranice s Ruskem. Putin bude prskat, ale na armády NATO nezaútočí.
  3. Vyzbrojit Ukrajinu aby se postupně ubránila sama.


Saturday, February 14, 2015

Geopolitical Stupidity

I have a proposal for new political value. The Geopolitical Stupidity (GS): It is the distance Russian army should reach from their border towards us, before we realize that we are under attack. GS can be measured in kilometers or % of the total distance between our border and Russian border.

Wednesday, February 11, 2015

Minsk is Irrelevant

It's completely irrelevant if they sign any agreement in Minsk or not. Comrade Putin will violate any treaty as soon as he finds it useful. And he will pretend that it was not him, but some strange soldiers on vacation.

The only way how to stop Russian aggression is:
  1. To deploy NATO forces along Ukrainian side of the line of demarcation.
  2. To arm Ukraine.

Sunday, February 8, 2015

Ruská iluze

Musíme se zbavit iluze, že Rusko je evropská země, že Rusové v zásadě vyznávají stejně hodnoty jako my. Evropská historie je cestou k nezávislosti a osvobození. Ruská historie je naproti stálé upevňování samoděržaví. To málo, co Rusko z Evropy přejalo, bylo následně vždy potlačeno a zničeno. Rusko ale nepatří ani do Asie. Do Asie patří především Čína. A nic není Rusku vzdálenějšího, než právě Čína. Rusko patří do Asie 16.století, do Asie Mongolských nájezdníků a Zlatě Hordy. Ruská  duše vznikala v nelítostném boji proti mongolskym dobyvatelům, aby nakonec z velké části jejich krutost sama adoptovala.

Dnes je ruský stát xenofobně-kleptokratickou organizací řízenou koalici kriminálníků a státní policie. A to se brzo nezmění.

Friday, February 6, 2015

Should we never learn ?

Proč Evropský zázrak ?

Mnoho autorů se snaží vysvětlit, co vedlo ke spektakulárnímu rozvoji západní společnostní v posledních několika stoletích. Proč se malá a chudá Evropa stala nejmocnější civilizací, která k lidskému pokroku přispěla mnohonásobně více, než všechny ostatní civilizace dohromady.

Navzdory svému úplnému ateismu jsem přesvědčen, že šlo hlavně o žido-křesťanský obrat od kolektivního chápání společnosti k důrazu na lidskou individalitu. Základem evropského úspěchu je především přesvědčení o svobodné vůli a s ní spojené osobní zodpovědností. Realisace křesťanské svobodné vůle jako osobní svobody trvala dlouho, ale nebylo možné aby k ní nedošlo. Proces probíhal v různých částech Evropy různě. Barokní proměna boha trestajícího na boha mmilujiciho (a související zrození boha dítěte), transformace katolického universalismu na protestantský individualismus, osvícenecký obrat k lidské individualitě,... To vše jsou pouze různé cesty, kterými křesťanství uskutečňovalo svoji původní vizi lidské svobody. (Pravoslavná větev křesťanství na svůj přerod ještě čeká.) křesťanství je pak ve svém důrazu na svobodnou vůli je především dědicem židovského osobního vztahů k bohu.

Wednesday, February 4, 2015

Cestování v čase (do minulosti)

Byla natočená spousta filmu, většinou veseloher, kde se současný člověk jakýmsi magickým či vědeckým procesem dostane do Středověku a tam prožívá různé veselé příhody. Nyní máme opravdovou příležitost si to vyzkošet v praxi. Stačí nasednout do letadla směr Istambul, pak ještě několik kilometrů autobusem a můžeme si zkusit, jak se žilo ve Středověku. Spousta našich evropských spoluobčanů neodolala, a už si v tom novodobém Středověku užívá.

Monday, February 2, 2015

Teroristy přitahuje primitivnost Islámu

Všimli jste si, jak jsou muslimští teroristé pitomí ? Jeden se snaží v uličce letadla zapálit bombu ve své botě, jiný se při podobně akci popálí v rozkroku. Pokud svůj čin přežijí a mají příležitost říci něco jiného než naučené fráze, odhalí svoji omezenost. To není vlastnost všech teroristů. Političtí nebo nacionalističtí teroristé jsou jistě také fanatiky, ale většinou nepostrádají výjimečnou inteligenci. Zdá se, že je opravdu vlastností islámské ideologie že přitahuje věřící poněkud mdlého rozumu. Islám se id ostatních rozšířených ideologii odlišuje predvsim svoji prmitivností. Právě ta ho činí přitažlivým pro jistou kategorii lidí, v určitých situacích. A tady samozřejmě nemluvím o těch, kteří se muslimy narodili a samotný princip islámu jim v podstatě znemožňuje na tom cokoliv změnit. Mluvím o těch, kteří k islámu buď dobrovolně konvertovali, nebo se v něm narodili, ale "objali ho" s výjimečným elánem.

Jinými slovy:
Islám je sice agresivní ve své podstatě, ale jeho nebezpečí spočívá především v tom, že svoji primitivnosti přitahuje agresivní prmitivy a poskytuje ideologicky základ její násilí.

Snow in CERN
Snow in Jura