Friday, February 28, 2014

Ukrajina a Rusko


  1. Ukrajinci nejsou nacisti. Ve skutečnosti to byla Ukrajina (spolu s Běloruskem), kdo nejvíce trpěl nacistickou okupaci. Nebylo to Rusko. Navíc, v Rudé armádě byl podíl ukrajickych vojáků neúměrně velký ve srovnání s vojáky ruskými. A to se projevilo i v množství padlých ukrajinců.
  2. Rusko nemá žádné právo na Ukrajinu. Není žádný důvod proč by měl kdokoliv brát zvláštní ohledy na Ruskou citlivost a nároky okupovat či kontrolovat své sousedy. Rusko na nikoho nikdy žádné ohledy nebralo.

Friday, February 21, 2014

Jak by se zachovala evropská policie ?

Mnoho pro-ruských komentátorů a bloggerů tvrdí, že je normální když policie střílí po demonstrantech, kteří házejí zápalné láhve. A že by policie v Evropě nebo v USA udělala to samé.

Není to pravda.

V Evropě došlo v minulých letech k několika násilným nepokojům (konkrétně ve Francii a v Anglii). Nikdy policie nezakročila s takovou brutalitou. Naopak mnoho lidí policii obviňovalo, že nereagovala a nechala věcem volný průběh. To je jedna ze zásadních odlišnosti mezi euroatlantickou demokracií a asijskoruskou diktaturou: U nás se politická nebo odborářská motivace považuje za polehčující okolnost. Parafrázoval bych známý zákon a nutné obraně: Kriminální jednání není považováno za kriminální, pokud k němu dojde v souvislosti s politickými nebo odborářskými akcemi.


Londýn
Paříž

Thursday, February 20, 2014

Z boku


La Russie est un pays agressif

Histoire de la Russie est l'histoire d'agression. Au moins dernier plusieurs centaines d'années. La Russie a attaqué et colonisé tous ses voisins. Certains d'entre eux plusieurs fois. Sous le tsar, sous les communistes, sous Poutine. L'Europe doit dire clairement que nous n'acceptons pas un tel comportement. Poutine ne s'arrêtera pas en Ukraine.

Sousky


Wednesday, February 19, 2014

Україна


Na Ukrajině se bojuje za Prahu


Znovu se potvrzuje, že když je diktátor odhodlán potlačit revoltu všemi prostředky - tak ji potlačí. Zvlášť, když má za zády mocného ochránce. (Rád bych se mýlil.)

Opakuje se situace ze Sýrie, kde neústupnost vlády a řízené provokace změnily původně klidné demonstrace v krvavou občanskou válku. V obou případech stejná strategie vytvořena v kruzích tvrdého jádra KGB.

Když Putin zakázal ukrajincům spojenectví s Evropou, zachoval se podobně jako jeho vzor Stalin, který zakázal Čechům přijetí Marshalova plánu. Ale na rozdíl od nás se ukrajinci snaží Putinovi vzepřít.

(Možná, kdybychom v únoru 1948 začali házet proti gottwaldovo milicionářům zápalné lahve, mohlo těch 40 následujících let vypadat jinak.)

Jestli Putin zvítězí, máme Velkoruskou říši za humny.

Uvědomme si, že historie Ruska je historií agrese. Už nejméně několik set let. Rusko napadlo a často kolonizovalo všechny své sousedy. Za cara, za komunistů, za Putina, все равно. Pokud se Evropa Rusku nepostaví, Putin se nespokojí s Ukrajinou....

Je omylem dívat se na ukrajinský problém jako na spor mezi západními ukrajinci a východními ukrajinci. Spiše se jedna o spor mezi ukrajinci na západě a rusy na východě. Po stalinově hladomoru (genocidě) ve třicátých letech, bylo 5 - 10 miliónů ukrajincu na východě nahrazeno rusy.

EU a IMF už ve skutečnost  poskytli Ukrajině více než Rusko a hlavně za výrazně lepších podmínek (podmínky ruské půjčky jsou vyděračské). Mimoto Ukrajina bude pro Rusko větší ekonomická zátěž než pro Evropu protože jejím hlavním odvětvím jsou suroviny, což je komplementární s Evropou, ale v konkurenci s Ruskem. Putin nechce Ukrajinu kvůli ekonomickým výhodám, ale kvůli svým velkoruským koloniálním ambicím.

Všem je jasné, že opozice musí zvítězit do konce putinovy olympiády. Až olympiáda skončí, Putin zakročí proti demonstrantům se vší brutalitou a současně obviní Západ z vměšování.Kytka


Sunday, February 9, 2014

Dvojí metr

Když USA odposlouchává cizí telefony, tisk píše o tom, jací jsou ti američani syčáci.
(Že poslouchají cizí hovory.)

Když Rusko odposlouchá cizí telefony, tisk píše o tom, jací jsou ti američani syčáci.
(Že v soukromém telefonu neužívají diplomatické řeči.)