Sunday, February 9, 2014

Dvojí metr

Když USA odposlouchává cizí telefony, tisk píše o tom, jací jsou ti američani syčáci.
(Že poslouchají cizí hovory.)

Když Rusko odposlouchá cizí telefony, tisk píše o tom, jací jsou ti američani syčáci.
(Že v soukromém telefonu neužívají diplomatické řeči.)

No comments:

Post a Comment