Monday, November 30, 2015

Prorok Dědeček

Digitalizuji staré desky, a právě jsem narazil na Dědečkův prorocký verš:

Nechme samet sametem
Pánové a dámy
Buďto s nima zametem
Nebo oni s námi

Speleo Jura

Gouffre du Petit Siblot
&
Grotte de la Malatiere


Gouffre du Petit Siblot


Monday, November 16, 2015

Logické fauly o Islámu

Tyto logické fauly jsou velice oblíbené v diskusích a slouží k diskvalifikaci každého tvrzení o souvislosti násilí a Islámu. Na první pohled vypadají logicky. Jsou velice nebezpečné tím, že mají ve skutečnosti přesně opačný účinek, než jejich autoři zamýšlejí. Snaží se totiž ukázat, že tvrzení o agresívnosti Islámu automaticky označuje všechny muslimy jako násilníky. Ve skutečnosti ale nezpůsobí, že by čtenář opustil přesvědčení o souvislosti islámu s agresivitou. Vedou spíše k tomu, že přijme důsledek, tedy názor, že všichni muslimové jsou násilníci. Autoři těchto tvrzení dopouštějí stejného podvodu, ze kterého obviňují své oponenty. Totiž nepřípustného zobecňování.
  • Tvrzení A: Islám souvisí s násilím.
  • Tvrzení B: Všichni muslimové jsou agresivní.
  • Logicky faul: Pokud tvrdíte A, tvrdíte B. Ale B není pravda.
  • Zamyšlení efekt: A není pravda.
  • Skutečný efekt: B je pravda.
Několik příkladů

Tvrzení - faul
Většina obětí islámského terorismu jsou sami muslimové. Proto nemůžeme tvrdit, že terorismus souvisí s Islámem.
Vysvětlení
To, že se určitá skupina lidí zabíjí především lidí vlastní víry v žádném případě nemůže popřít jejich agresivitu. Znamená to pouze, že se tato agresivita projevuje v prvé řadě bratrovražedným bojem.
Ilustrace
Jedny z prvních obětí nacistů byli jiní nacisté (SA zavraždění během "Noci dlouhých nožů").
Komunisté se taky vydatně vraždili mezi sebou a významnou část obětí komunistických koncentráku tvořili jiní komunisté.
A konec konců, všechny obětí středověké inkvizice byli křesťané (až na pár židů).

Tvrzení - faul
Když někdo říká, že islámský terorismus souvisí s Islámem, je rasistou protože stigmatizuje všechny muslimy.
Vysvětlení
Když řeknu, že X způsobuje násilí, říkám něco jiného než:
- X způsobuje jenom násilí
- jenom X způsobuje násilí
- všichni vyznavači X jsou násilníci
Ilustrace
Nevím, jestli hraní počítačových her vede k násilnému chování. Ale i kdyby vedlo, tak to přece neznamená, že odsuzuji všechny hráče počítačových her jako násilníky. Na druhou stranu to znamená, že budu počítačové hry a jejich hráče blíže sledovat, popřípadě zavedu určitá omezení na jejich obsah a šíření.

Tvrzení - faul
Muslim Xyz zachránil oběť atentátu. Proto islám nevede k terorismu.
Vysvětlení
Samozřejmě, že Islám nevede k terorismu vždy. Pouze někdy.
Ilustrace
Nacista Albert Goering (bratr Hermana Goeringa) zachránil mnoho Židů před koncentrákem. A nebyl jediným takovým nacistou. To ale samozřejmě neznamená, že by nacismus nebyl agresivní ideologii.

Saturday, November 14, 2015

Podzim


Sūrat l-māidah

Many use the Verse 32 of Sūrat l-māidah as a proof of the peacefulness of Islam.

If any one slew a person, it would be as if he slew the whole people.

Let's look more closely at this Verse, in its not abbreviated version:

We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person - unless it be for murder or for spreading mischief in the land - it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our messengers with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.

Its meaning looks quite different now, doesn't it ?
  1. The verse is an order concerning first of all Jews. It in fact condemns the Jews because they don't followed Allah's orders. It is clearly one of the antisemitic verses.
  2. The verse condemns the killing, unless a victim has committed a murder or spread a "mischief in the land". In other words a person who opposes the rule of Islam can be killed.
In fact, the message of this verse is further explained in the following Verse 33:

The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter.

Which doesn't look peaceful at all and puts everything in a completely different perspective.

Islam has borrowed (and turned upside-down) this verse from Talmud, where it has its original meaning.

You can find it in Mishnah Sanhedrin 4:9:

Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life, it is considered as if he saved an entire world.

We should start taking them seriously

They have announced that they will do it.
They did it.
We should start taking them seriously.
These people really believe what they say they believe (Sam Harris).