Monday, November 16, 2015

Logické fauly o Islámu

Tyto logické fauly jsou velice oblíbené v diskusích a slouží k diskvalifikaci každého tvrzení o souvislosti násilí a Islámu. Na první pohled vypadají logicky. Jsou velice nebezpečné tím, že mají ve skutečnosti přesně opačný účinek, než jejich autoři zamýšlejí. Snaží se totiž ukázat, že tvrzení o agresívnosti Islámu automaticky označuje všechny muslimy jako násilníky. Ve skutečnosti ale nezpůsobí, že by čtenář opustil přesvědčení o souvislosti islámu s agresivitou. Vedou spíše k tomu, že přijme důsledek, tedy názor, že všichni muslimové jsou násilníci. Autoři těchto tvrzení dopouštějí stejného podvodu, ze kterého obviňují své oponenty. Totiž nepřípustného zobecňování.
  • Tvrzení A: Islám souvisí s násilím.
  • Tvrzení B: Všichni muslimové jsou agresivní.
  • Logicky faul: Pokud tvrdíte A, tvrdíte B. Ale B není pravda.
  • Zamyšlení efekt: A není pravda.
  • Skutečný efekt: B je pravda.
Několik příkladů

Tvrzení - faul
Většina obětí islámského terorismu jsou sami muslimové. Proto nemůžeme tvrdit, že terorismus souvisí s Islámem.
Vysvětlení
To, že se určitá skupina lidí zabíjí především lidí vlastní víry v žádném případě nemůže popřít jejich agresivitu. Znamená to pouze, že se tato agresivita projevuje v prvé řadě bratrovražedným bojem.
Ilustrace
Jedny z prvních obětí nacistů byli jiní nacisté (SA zavraždění během "Noci dlouhých nožů").
Komunisté se taky vydatně vraždili mezi sebou a významnou část obětí komunistických koncentráku tvořili jiní komunisté.
A konec konců, všechny obětí středověké inkvizice byli křesťané (až na pár židů).

Tvrzení - faul
Když někdo říká, že islámský terorismus souvisí s Islámem, je rasistou protože stigmatizuje všechny muslimy.
Vysvětlení
Když řeknu, že X způsobuje násilí, říkám něco jiného než:
- X způsobuje jenom násilí
- jenom X způsobuje násilí
- všichni vyznavači X jsou násilníci
Ilustrace
Nevím, jestli hraní počítačových her vede k násilnému chování. Ale i kdyby vedlo, tak to přece neznamená, že odsuzuji všechny hráče počítačových her jako násilníky. Na druhou stranu to znamená, že budu počítačové hry a jejich hráče blíže sledovat, popřípadě zavedu určitá omezení na jejich obsah a šíření.

Tvrzení - faul
Muslim Xyz zachránil oběť atentátu. Proto islám nevede k terorismu.
Vysvětlení
Samozřejmě, že Islám nevede k terorismu vždy. Pouze někdy.
Ilustrace
Nacista Albert Goering (bratr Hermana Goeringa) zachránil mnoho Židů před koncentrákem. A nebyl jediným takovým nacistou. To ale samozřejmě neznamená, že by nacismus nebyl agresivní ideologii.

No comments:

Post a Comment