Wednesday, June 27, 2018

Farma zvířat


Dvanáct rozčilených hlasů na sebe křičelo, a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasat na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.

G.Orwell: Farma zvířat


Sunday, June 24, 2018

Hamburg Flak Tower

Anti-aircraft Tower (Flak Tower) in Hamburg, nearly the only building which has survived 'Operation Gomorrha' in 1943 - and still almost indestructible.


Friday, June 1, 2018

Diskuse hluchých

Bohužel, mnoho diskusí o sporných tématech vypadá tak, že nereagujeme na inteligentní argumenty oponentů, ale vybereme si jejich nejobskurnější příspěvky a ty pak snadno zesměšníme nebo vyvrátíme.