Thursday, June 30, 2016

Proč referendum o důležitých otázkách není dobrým nápadem

Odpůrci vládnutí prostřednictvím lidového hlasování (referenda) jsou často obviňování, že pohrdají obyčejnými lidmi protože jim upírají tzv. přímou demokracii. To je ale falešné obvinění. Problém totiž není v tom, že by obyčejní lidé nebyli dostatečně inteligentní. Spiše jde o to, že složité a vzájemné propojené problémy není možné rozhodovat nezávislým hlasováním ano/ne. A to i v případě, kdy by většina lidí byla vysoce inteligentní a znala všechny problémy do potřebných detailů. V referendu totiž paradoxně může rozhodnout menšina, a to ta nejméně rozumná menšina. 

Představme si, že by se současně s referendem o vystoupení Velké Británie z EU konalo jiné referendum - jestli má VB nadále využívat všechny výhody, které z členství v EU plynou. Drtivá většina hlasujících občanů samozřejmě chápe, že na obě otázky musejí odpovědět stejně - tj. vystoupit a přijít o výhody, nebo nevystoupit a podržet si výhody. Ale nesporně je malá část obyvatel, kteří si myslí, že je možné vystoupit a ponechat si všechny výhody. A v případě, že obě hlasování budou zhruba vyrovnaná (což je tento konkrétní případ), o výsledku s velkou pravděpodobností rozhodne ona nezodpovědná menšina. A postaví tím vládu před neřešitelný problém - jak vyhovět vůli lidu vyjádřené ve vzájemné si odporujících referendech.

V případě vyrovnaných sil o výsledků referenda rozhoduje menšina.

Friday, June 24, 2016

Euroxit

The Brexit will have more serious consequences for continental Europe than for United Kingdom:

  1. The european pro-russian nationalists (I know, it's an oxymoron, but it describes very well the reality) will take off.
  2. The liberal part of EU will be weakened. This will trigger the reforms aiming to further limit freedom and increase social engineering. So the extremist movements will grow as a consequence. The push for "exit" will than increase mostly in more liberal and richer countries.
  3. Europe will move further away from the USA and will come closer to Russia.

EU will lose 20% of its production, 11% of its work-force, 11% of the contribution to the EU budged, 10% of its army and 31% of the EU market capitalization.

Euroxit

Důsledky Brexitu budou vážnější ve zbytku Evropy než v Anglii:
  1. Pro-ruským nacionalistům (vím, že je to oxymoron, ale přesně to vystihuje jejich podstatu) narostla křídla.
  2. Liberální část EU bude oslabena. To vyvolá reformy směřujícím k dalšímu omezování svobody a sociálnímu inženýrství. Proto dále vzroste podpora pro extremistická hnutí. Tlak na "exit" bude sílit zvláště v liberálnějších a bohatších zemích.
  3. Evropa se vzdálí od USA a posune na Východ.
Z EU odejde 20 % celkové produkce, 11 % pracovní síly, 11% příspěvků do rozpočtu EU, 10 % armády a 31% tržní kapitalizace EU trhu.

Tuesday, June 21, 2016

Homosexuality in Islam

The killing in Orlando would be clearly considered as an act of justice in several countries.
And try to guess what most of them have in common.


Bien sûr, tous les monothéismes principaux sont un peu homophobe.
 Mais il y a une différence subtile entre la manifestation contre le mariage gay et la volonté de tuer tous les gays.

Čexit

I když s nimi nesouhlasím, chápu, proč chce část Britů odejít z EU.

Ale Češi, kteří chtějí z EU odejít, jsou jednoznačně buď mdlého rozumu, nebo v cizích službách.