Friday, February 24, 2017

Jeden jako druhej

Po každém Zemanově či Trumpově výstupu mají intelektuálové masochistickou radost z toho, jaký nám to vládne idiot, zatímco masy fanoušků jsou nadšené, jak to pan prezident těm darmožroutům zase nandal.

Monday, January 30, 2017

Co se bude muset změnit aby se nezměnilo vše

Evropská civilizace vytvořila mnoho humanistických konceptů, které byly udržitelné v době, kdy jsme byli drtivě dominantní velmocí. Dokonce jsme byli částečně schopni tyto koncepty vyvézt do zbytku světa. Bohužel, situace se změnila a Evropa se stala jediným vegetariánem v komunitě kanibalů.

Princip nediskriminace vzhledem k náboženskému přesvědčení byl formulován v rámci Křesťanské civilizace v době, kdy šlo o toleranci mezi různými verzemi Křesťanské víry a příbuzného Židovství. V Evropě v té době neexistovalo náboženství, které by bylo od Křesťanství zásadně odlišné a ke Křesťanství nepřátelské. Islám nikdy princip nediskriminace nevytvořil a dodnes je pro něj nepřijatelný. - Evropa musí přestat s bezbřehou tolerancí k nepřátelským ideologiím.

Podobně bylo právo azylu vytvořeno v době, kdy azylanti přicházeli v malých počtech nebo z kulturně blízkých oblasti. Právo azylu nikdy nepočítalo s masivním přílivem lidí s výrazně odlišnými hodnotami. - Kazdy stát musí mít právo rozhodnout se koho přijme, a schopnost úspěšné integrace musí patřit mezi kritéria výběru.

Křesťanský Západ je jedinou civilizaci, která při svém jednání bere v úvahu práva a zájmy cizích lidí. Přijímání uprchlíků z kulturně odlišných oblastí a tolerance k nepřátelským ideologiím je u nás tématem vyhrocené diskuse. V ostatních (asijských či arabských) oblastech se taková diskuze nevede. Jejich odpověď je jednoznačné odmítnutí. Takové rozdílné postoje nás jistě šlechtí. Dlouhodobě udržitelné by však byly pouze v situaci kdy bychom byli výrazně nejmocnější a měli prostředky své představy vnutit ostatním. To prostředky již nemáme. - Budeme muset být trochu více sobečtí.

Západ bude muset svoje postoje k těmto otázkám změnit a také je změní. Jedinou otázkou je, jestli to ještě stihnou udělat liberálně demokratičtí politici nebo jestli to přenechají těm, kteří přijdou po nich. V sázce je zachování alespoň části humanistického dědictví. Amerika byla vždy demokratičtější zemí než většina evropských státu. Některá, zdánlivě paradoxní pravidla americké Ústavy zabezpečují, že vůle lidí je vzata v úvahu více než v evropských státech, tradičně řízených elitou či předvojem. To americké společnosti poskytuje větší odolnost proti násilným změnám režimu (revolucím). Proto byl také Trump zvolen v Americe dříve než v Evropě. Ale pokud se evropští vládci rychle nevzpamatují, brzo spatříme u moci evropské Trumpy. A bude to výrazně větší šok než v USA. Amerika se z Trumpa vzpamatuje, Eurotrumpové budou horší.