Thursday, July 2, 2020

Happy 4th of July

Even the most troubled epoch is worthy of respect, because it is the work not just of a few people but of humanity; and thus it is the work of creative nature — which is often cruel but never absurd. If this epoch in which we are living is a cruel one it is more than ever Our duty to love it, to penetrate it with our love till we have removed the heavy weight of matter screening the light that shines on the farther side. 

Louis Pauwels, Jacques Bergier: Morning Of The Magicians

Evropa

Můžeme přijmout jako důkaz vyspělého postavení Evropy ve vyjadřování úcty k jedinci, že zatímco Hitlerův masakr asi 6 000 000 Židů vyvolává (a právem) hrůzu na všech stranách, tak Stalinův masakr 25 000 000 Rusů se přechází téměř bez povšimnutí a čínské řádění je zcela přehlíženo. Jak Východ, tak Západ tuto nelidskost považuje za normální pro Velký Východ, zatímco od nás na Západě se očekávají lepší věci - a právem.

Joseph Campbell

Zločin a trest

Celý svět je odsouzen k zániku na jakousi strašlivou, neslýchanou a nevídanou morovou ránu, která se valí z nitra Asie na Evropu. Všichni byli odsouzeni k jisté smrti, kromě hrstky vyvolených. Objevily se jakési nové mikroskopické trichiny, napadající lidské organismy. Ve skutečnosti to však byli duchové obdaření rozumem a vůlí. Lidé, kteří jimi byli napadeni, dostávali okamžitě záchvaty zuřivosti a šílenství. Avšak dosud nikdy se lidé nepokládali za tak rozumné, nikdy si nebyli tak jisti svou pravdou, jako se to zdálo nakaženým. Nikdy se jim nezdály jejich soudy, jejich vědecké závěry, jejich víra i mravní zásady tak neotřesitelné. Nákaze a šílenství podléhaly celé osady, celá města a celé národy. Všichni byli pobouřeni a nechápali jeden druhého, každý byl přesvědčen, že jedině on má pravdu, a trápil se při pohledu na ostatní, bil se do prsou, plakal a lomil rukama. Lidé nevěděli, koho a jak soudit, nemohli se dohodnout, co mají pokládat za zlo a co za dobro. Nevěděli, koho vinit a koho hájit.

V nějakém nesmyslném vzteku se navzájem vraždili. Táhli proti sobě v celých armádách, ale armády se už za pochodu znesvařovaly a rozpadaly, vojáci na sebe útočili, bodali se a vraždili, kousali se a jedli navzájem. Ve městech vyzváněly celý den zvony na poplach a svolávaly lidi, ale nikdo nevěděl, kdo koho kam svolává, a všichni byli vyděšení. Byla ochromena i nejjednodušší řemesla, protože každý navrhoval své myšlenky a svá zlepšení a lidé se nemohli dohodnout; bylo ochromeno i zemědělství. Leckde lidé utvořili skupinu, dohodli se na něčem a přísahali si, že se nerozejdou, ale vzápětí už dělali něco docela jiného, než právě sami chtěli, obviňovali se navzájem, rvali se a vraždili. Vypukaly požáry, šířil se hladomor. Všecko podléhalo zkáze. Epidemie sílila a šířila se dál a dál.

Fjodor Michajlovič Dostojevský: Zločin a trest (1866)

New Devil

As we are abandoning formal Christianity, but keeping fundamental Christian values,
we have replaced The Hell with The Racism (and Devil with Hitler).

But there is a problem:
Nobody really wanted to go to Hell.
But what do you answer to someone, who says:
"Am I a racist ? So what ?"

Wednesday, June 24, 2020

Racism as a new Hell

As we are abandoning formal Christianity, but keeping fundamental Christian values,
we have replaced The Hell with The Racism (and Devil with Hitler).
But there is a problem:
Nobody really wanted to go to Hell.
But what do you answer to someone, who says: "Am I a racist ? So what ?"

Monday, June 15, 2020

Abychom nezapomněli

V souvislosti s bouráním starých soch mne napadl jeden židovský příběh.
Je to asi takhle:

Během války, v New Yorku pan Kohn, emigrant z nacistického Německa, navštíví pana Roubíčka, jiného emigranta.
A v jeho bytě spatří na zdi Hitlerův portrét.
Pan Kohn nechápe, a samozřejmě se zeptá, jak je to možné, že on, Žid, má na zdi takový obraz.
A odpověď pana Roubíčka je ve skutečnosti logická:
Toho pana mám na zdi, abych nezapomněl, proč jsem musel utéct.

Možná bychom měli že stejného důvodů zachovat i některé sochy lidí, kteří nám nejsou zrovna sympatičtí.

Abychom nezapomněli.

Friday, June 12, 2020

Bumerang idéologique

Il est en fait assez drôle d'observer comment les théories philosophiques élitistes folles de la domination, de l'aliénation et de l'identité ont été exportées de la France aux États-Unis, où elles se sont démocratisées, ont pris une forme religieuse et reviennent maintenant en France 50 ans plus tard.

Gone with the Wind

The censors have once again shown that they love to destroy what they do not understand.
That film is much more complex than they think, or pretend to think. In fact, who are the main heroes of that film ?
- An independent woman who fights for her dream in a hostile environment of war and rapidly changing society.
- A gentlemen who understands that the Old South is deemed.


There was a land of Cavaliers and Cotton Fields called the Old South... Here in this pretty world Gallantry took its last bow... Here was the last ever to be seen of Knights and their Ladies Fair, of Master and of Slave... Look for it only in books, for it is no more than a dream remembered. A Civilization gone with the wind...

Take a good look my dear. It's an historic moment you can tell your grandchildren about - how you watched the Old South fall one night. (Rhett Butler)

All we have is cotton and slaves and arrogance. (Rhett Butler)