Tuesday, March 6, 2018

Komunističtí parchanti a Babiš

Jednu kladnou stránku ta epizoda se soudruhem Ondráčkem má. Ted víme jistě, že komunisti se nezměnili, že to jsou pořád stejní parchanti jako vždy. Věděli jsme to sice i před tím, ale teď máme jistotu.

A taky si musíme uvědomit, že to byl soudruh Babiš, kdo je vytáhl z muzea. Bez něj by byli jenom exponátem v pavilonu kuriozit.

Soudruh Klement Babiš

To je zajímavé. Když člověk poslouchá nahrávky soudruha Gottwalda před únorem 1948, ani tak neslyší dnešní komunisty, jako spíš dnešního soudruha Babiše. Tehdy taky šlo hlavně o to, abychom už konečně mohli v klidu budovat tu novou republiku a zbavili se všech zlodějů.

Ale určitě jde jenom o povrchní a formální podobnost.

Thursday, March 1, 2018