Saturday, May 28, 2016

Putin vyhrožuje

Soudruh podplukovník Putin je jako soused, který vyhrožuje, že když vy si koupíte lepší zámek, on si bude muset koupit větší sekyru.

Problém je v tom, že v ruských hlavách je hluboce zakořeněné přesvědčení, že mají právo napadat své sousedy. A proto každý pokus o obranu považují za své ohrožení.

Rusko v nedávné minulosti napadlo všechny svoje sousedy, často opakovaně a s katastrofálními následky. Proto je úplně pochopitelné, že se ruští sousedé cítí ohroženi a chtějí nějaké záruky bezpečnosti. A jediný, kdo je v současné době takové záruky schopen dát, je NATO. Naproti tomu Rusko bylo za posledních 100 let napadeno pouze jednou - svým spojencem Hitlerem. Je zcela iluzorní předpokládat, že by kterákoliv země NATO měla zájem okupovat Rusko. Co bychom proboha s tím bordelem dělali ?

Stromy