Monday, December 17, 2012

Certains viennent, d'autres partent


Dans tous les cas, Depardieu a donné plus en France qu'il a reçu de la France. Ainsi, son exil est une perte pour la France.

Tout le monde essaie d'aller là où les conditions sont les meilleures pour eux. Certains arrivent en France (parce que les conditions sont meilleures pour eux en France), les autres quittent la France (parce que les conditions sont meilleures pour eux ailleurs). Le Gouvernement devrait faire la politique pour attirer les créateurs de la richeness. Malheureusement, il fait exactement la oposite....

Wednesday, December 12, 2012

The Last Words on the Moon

40 years ago:

"Bob, this is Gene, and I'm on the surface; and, as I take man's last step from the surface, back home for some time to come - but we believe not too long into the future - I'd like to just (say) what I believe history will record. That America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the Moon at Taurus-Littrow, we leave as we came and, God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind."

Thursday, December 6, 2012

Omluva vrahova


Už mne nebaví diskuse o tom, jestli se komunisti omluvili nebo ne. Je mi úplně jedno jestli se omluvili. Zločinec zůstane zločincem i kdyby se tisíckrát omluvil.

Jediné, co bych mohl, do jistě míry, přijmout jako polehčující okolnost, je takzvaná účinná lítost. Ta se pozná tak, že pachatel svého činu upřímně lituje, mrzí ho, co udělal, a snaží se následky svého činu odčinit. Nic takového ale u komunistů nevidím. Jediné, čeho litují, je, že nebyli dost obratní a drzí a nechali se odstavit od moci. A jediné, co slibují, je, že příště už budou chytřejší a moc si lépe ohlídají. Zloděj slibuje, že už se nenechá chytit.

Wednesday, December 5, 2012

Koho volit ?

Postupujme eliminační metodou. Kandidát musí splňovat následující podmínky aby mohl dostat můj hlas:
 • Prezident musí být morálně silný a současné inteligentní. Jakákoliv sympatie k extremistickému hnutí, v minulosti nebo současnosti, kandidáta proto eliminuje. Ukazuje totiž buď morální selhání, nebo nedostatek inteligence. Konkrétně vadí členství v kterékoliv verzi komunistické strany, v jakémkoliv období. Také vadí současná snaha o komunistickou podporu (které nemůže být jiná, než vzájemná). (Jistou výjimku bych přiznal kandidátovi, který v komunistické straně byl pouze v roce 1968.)
 • Prezident musí mít jistou důstojnost a obecnou lidskost. Na Hradě by neměl být excentriknebo narcista, i když by byl jinak sympatický a měl některé rozumné názory.
 • Prezident by nesmí mít "nevyřízené účty" se společností.
  • Konkrétně se nesmí cítit ukřivděn, protože mu někdo v minulosti ublížil. Pokud by měl takový pocit, snažil by se tudo křivdu odstranit a pomstít se.
  • Také nesmí být "vlastníkem" receptů na všechnu špatnost světa. V tomto případě by chtěl svého postavení využít k prosazování modelu, který se mu ve volné soutěži prosadit nepodařilo.
Tyto podmínky splňují pouze tři kandidáti:
 1. Přemysl Sobotka
 2. Zuzana Roithova
 3. Karel Schwarzenberg
Slabší podmninky pak jsou:
 • Nezávislost na zahraniční mocnosti, zvláště na Rusku.
 • Osobnost s jistým charismem.
 • Schopnost státnický vystupovat a reprezentovat.
U prvních dvou kandidátů může vadit jistý nedostatek osobnosti a charisma. U paní Roithove váhám i kvůli jejím vztahům ke křesťanské straně.

Jako nejvhodnější kandidát mi tedy vychází Karel Schwarzenberg.

Jeho problémem může být svérázný český projev (například jeho formulace "nedivilo by se mi"). Rizikovým faktorem je také jeho vyšší věk. Kdyby byli prezidenti Wilson, Rooselvelt nebo Beneš v kritické situaci mladší, mohl se Svět vyvíjet jinak. Na druhou stranu jeden z nejúspěšnějších prezidentu minulého století, prezident Reagan, byl při svém druhém zvolení stejně starý jako je pan Schwarzenberg dnes.

Monday, November 26, 2012

Neumíme počítat a jsme na to hrdí

Nový případ, kdy Ministerstvo Vnitřka trvá na chybném postupu při počítání s procenty, svědčí o třech problémech:
 1. Matematická negramotnost: Oni prostě neumějí počítat, a jsou na to hrdí.
 2. Úřednická arogance: Jim přece nikdo nebude říkat, co mají dělat. Úředník ví všechno nejlíp.
 3. Právnický dogmatismus: Když je to v zákoně, tak je to pravda, i kdyby to byl nesmysl. A když zákon povoluje nesmyslný výklad, je takový výklad legální. 

Z diskuse na foru LN:
Pokud o nás rozhodují lidé typu těch, kteří na ministerstvu vnitra klidně sečtou chybu dvou po sobě analyzovaných vzorků, pak můžeme s neklidem očekávat, že vás zastaví na silnici jiný zaměstnanec ministerstva vnitra a obviní vás, že jezdíte v obci osmdesátkou. ..čtyřicet vaše auto a čtyřicet přívěsný vozík...

Saturday, November 17, 2012

Sametová rerevoluce ?


Je zásadní rozdíl mezi demonstraci v Praze v listopadu 1989 a dnes.

V listopadu 1989 si lidé díky demonstraci uvědomili, že ve svém odporu ke komunistické totalitě nejsou sami. Před rokem 1989 mělo mnoho lidí pocit, že vlastně všichni ostatní komunismus schvalují. Všechna přístupná média, včetně Svobodné Evropy, upevňovala přesvědčení, že proti režimu je jen malá hrstka aktivistů a disidentů. Masové demonstrace v roce 1989 tento pocit rozmetaly - lidí si uvědomili, že odpor ke komunismu je obecný, sdílený většinou národa.
(Muj listopad 1989)

Dnes je situace přesně opačná. Neustálá přítomnost komunistických a neokomunistickych aktivistů (různé "levé alternativy") ve všech médiích vzbuzují dojem všeobecného odmítnutí demokratického systému. Existence Internetu a sociálních sítí tento pocit ještě zvyšuje kvůli známému efektu, že extrémní názory jsou na sítí výrazně zesíleny a zdají se mít mnohem širší základnu než skutečně mají. Když pak dojde na "lámání chleba", je vidět, jak slabou mají tito aktivisti podporu. Protivládní demonstrace v Praze se zúčastnilo pouze několik tisíc lidí, to znamená že přítomni byli v podstatě pouze sami aktivisti a jejich blízcí fandové. A novináři.

Friday, November 9, 2012

Spolupráce s čertem vede jenom do pekla

Tak KSČ(M) se rozhodla bojovat za spravedlonost, proti církevním restitucím. Bravo. Nicméně si myslím, že komunisti jsou ti poslední, kteří mohou v souvislosti s restitucemi cokoliv říkat. Kdyby oni po roce 48 nerozkradli úplně všechno, dnes by nikoho ani nenapadlo něco církvím dávat. "Církevní restituce" je krádež, ale nikdy by k ní nedošlo, kdyby s krádežemi nezačali bolševici.

Samozřejmě vím, že v té době (48) církve už moc majetku neměly. Důležité ale je, že bolševici úplně zničili právní stav v zemí. Ukradli vše, co ukradnout mohli. Kdyby k tomu nedošlo, nikoho by ani nenapadlo provádět jakékoliv restituce, a už vůbec ne církevní. Proto příčinou současných problémů s restitucemi jsou jednoznačně komunisti. A proto je jakákoliv jejich intervence v případech restituci nepřijatelná. Najdriv ať zaplatí, co ukradli, pak mohou něco říkat. Jakékoliv spojenectví s komunisty se vždy vymstilo, a vždy se obrátilo proti tomu, kdo jej neopatrně využíval. Komunisti nemají morální právo se podílet na nápravě věci veřejných - protože oni jsou hlavní příčinou jejich zhroucení.


Mariage pour qui ?

Avant de définir qui peut épouser qui, il faut définir clairement ce qu'est un mariage, pourquoi l'Etat reconnaît le mariage. Le mariage (tel que reconnu par l'État) est un traité entre l'État et les partenaires mariés. A l'origine, l'Etat promet de certains droits supplémentaires, des protections et des avantages. Et les gens mariés promets d'élever les enfants et, en général, d'être des citoyens plus dociles.

Mais deux choses sont arrivées depuis peu (il ya 200 ans):

 1. Le mariage d'amour. Les gens ne se marient pas pour des raisons économiques ou sociales, mais à cause de sentiments émotionnels.
 2. Le traité de mariage avec l'état n'est pas plus nécessaire. La plupart des avantages prévus avant uniquement aux personnes mariées, sont maintenant accessibles à tous.

Donc, nous devrions redéfinir le sens du mariage. Il n'est pas nécessaire d'en faire un "mariage d'Etat", c'est à dire qu'il soit automatiquement reconnu par l'Etat. Et le contrat avec l'État peut être détaché. Ainsi, les différentes communautés (églises, etc) pourront marier des gens en fonction de leur philosophie (hétéro, homo, poly, ...) et l'État donnera certains privilèges indépendamment, en fonction de ses propres règles.
Tuesday, October 30, 2012

Sedici


Contrarevolution Industrielle.

Ils disent souvent que le passage d'une technologie à une autre va créer des emplois. (Par exemple, quand nous allons migrer de l'énergie nucléaire à l'énergie éolienne.) Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que nous aurons besoin de plus de personnes pour produire la même chose. Alors, soit les salaires vont baisser, soit le produit sera plus cher. Ou les deux.  C'est exactement le contraire de toutes les évolutions antérieures de la technologie et de l'industrie (produire mieux et moins cher). Ils préparent, en fait, une contrarevolution industrielle.

Monday, October 29, 2012

Que devons-nous faire ?

Nous sommes en crise. Que devons-nous faire ? Soutenir ceux, qui sont en mesure de résoudre nos problèmes. Ces branches, ces entreprises, qui peuvent bien travailler, qui sont compétitifs. Qui sont-ils en France ?
 1. Nucléaire
 2. Aéronautique
 3. Lux
 4. Petrol+Gaz (oui, le gaz de schiste)
 5. Agroaliment (oui, OGM)
Que fait le Gouvernement ? Il essaie de sauver ceux qui n’ont pas d’avenir en France (acier, ...) et ceux qui ne seront jamais rentable (soi-disant "resources alternatives" - le vent, ...).

Rue89

Rien n’est vraiment gratuit

Rien n’est vraiment gratuit. Si quelque chose semble gratuit, c’est juste parce que c’est quelqu’un d’autre qui paie.

Oui, "la communauté". Donc, quelqu’un d’autre que les utilisateurs.

Quelqu’un utilise le service, quelqu’un d’autre paie (et il n’a pas le choix).

Tout service gratuit divise la société en deux groupes : ceux qui paient (les impôts, etc) et ceux qui utilisent.

Il ya beaucoup de choses concernant le logiciel libre (il ya le coût, et il ya la rémunération, peut-être pas en argent).

Mais le principal est : Les deux parties le font volontairement. Personne ne vous oblige à écrire des logiciels libres. Si vous le faites, c’est votre choix (pas comme payer les impôts, ce qui est imposée).

Rue89

Tuesday, October 23, 2012

Si blbej nebo navedenej ?

To byla otázka, kterou jsme jako děti reagovali na zvlášť podivné jednání svých kamarádů. Čím dál víc mám chuť říci to samé některým našim "osobnostem". Největší dokonalosti dosahují rádcové pana presidenta (zde pad Hajek, zde pan Jakl).

Pro srovnání politické vystoupení Rowana Atkinsona (tedy komedianta) k připravovanému zákonu (ve Velké Británii).

Monday, October 22, 2012

Ateisté po pravici Boží

Nevěříce v Boha, nedoufajíce v žádnou odměnu, přesvědčeni, že na konci čeká jen nicota, ateisté, kteří budou milovat svého bližního jako seba sama a ještě více než sebe sama, mají právo být prohlášeni za svaté. A pouze oni mohou doufat, že budou někdy sedět po pravici Pána, ve kterého nevěří.
Jean d’Ormesson, de l’Académie française : C’est une chose étrange à la fin que le monde

Les Athées à la droite du Seigner

Ne croyant pas à Dieu, n'espérant aucune récompense, persuadés du néant dans lequel ils entreront à la fin de leur vie, les athées qui auront aimé leur prochain comme eux-mêmes et plus qu'eux-mêmes ont droit au titre de saint. Et seuls ils peuvent espérer être assis à jamais à la droite de ce Seigneur auquel ils ne croient pas.
Jean d’Ormesson, de l’Académie française : C’est une chose étrange à la fin que le monde

Saturday, October 13, 2012

Bolševici nevymřou


Bylo omylem předpokládat, že bolševici budou u nás postupně vymírat.

V každém národě já asi čtvrtina idiotů. Ti volí extrémní nebo nebo fantazijní strany. Komunisty, klerofašisty (včetně jejich islámské verze), zelené fanatiky, apod. Za normálních okolností jim dají zhruba čtvrtinu hlasů. Pak už jen závisí na volebním systému a volební účasti, jak se takové strany prosadí.

Pokud u nás nevznikne jiná "strana pro idioty", podpora bolševiků poroste až k 20%-25%, úměrně tomu jak se bude vytrácet vzpomínka na jejich diktaturu a jak se z nich bude stávat "obyčejná extremistická strana".

Voliči komunistů jsou idioti.

Pokud je dnes v Češku horší politická kultura, horší ekonomická situace, pokud se více krade než například v Rakousku, může to mít dvě příčiny:
 1. Buď jsme geneticky větší zloději a podvodníci. - To mi nepřipadá moc pravděpodobně.
 2. Nebo za to může něco, co se stalo v naší nedávné minulosti a čím se od toho Rakouska lišíme. A je jedna významná věc, která nás od Rakouska odlišuje - 40 let vlády KSČ(M).
Jenom idiot reaguje na současné problémy tím, že volí stranu, která je jejich příčinou.

Mrzí mne, že musím upozorňovat na tak samozřejmou věc: Pokud komunisti nic neukradli, kde se vzal ten závratný propad CSSR během jejich vlády ? Po válce jsme byli jednou z nejvyspělejších zemí Evropy, v devadesátých letech jsme se ocitli na dne. A to nemluvím o morální devastaci, která je pravděpodobně ještě horší.

Ano, pohled na současnou politiku je smutný, někdy děsivý. Ale většina současných problémů je důsledkem vládnutí KSČ(M).

Je jistě skandální, když vláda chce vytunelovat státní rozpočet prostřednictvím tzv. církevních restituci. Ale kdyby komunisti neukradli všechno (vc.části cirkevniho majetku) po roce 1948, nikoho by dnes ani nenapadlo mluvit o církevních restitucích. Ano, i za problémy s církevními restitucemi mohou bolševici.