Thursday, December 24, 2015

Merry Christmas 2015


Of course that the birth of the Christ is a myth. But it is one of the most important foundation myths of our Civilization. It has allowed the transformation of the terrible punishing God into the loving and forgiving God. That transformation has finally opened the way to the modern secular society of today. 

Thursday, December 17, 2015

Islamofobové a islamofilové

Nezdá se vám, že je určitý systematický rozdíl mezi skupinou islamofobů a skupinou islamofilů ? (Mám na myslí seriózní lidí, ne cvoky nebo populisty.) Zdá se, že mezi islamofily jsou nejvíce zastoupení lidé s vyskokým morálním kreditem, humanisté, často původní disidenti. Do islamofobní skupiny naopak často patří lidé se širokými znalostmi, kteří v minulosti psali velice rozumné až moudré knihy. Lidé jako pan Cilek, Hoschl, Kuras nebo Tomský. Nezdá se mi pravděpodobně, že by se lidé, kteří až donedávna mluvili velice rozumně, najednou zbláznili a změnili v jakési nenávistné fanatiky. Spiš mi připadá, že prostě mají větší přehled a jsou zvyklí věci domýšlet trochu dál. Také je zajímavé, že se málokdo snaží s nimi polemizovat pomoci věcných argumentů. Většina nesouhlasných komentářů se omezuje na útoky "ad hominem", klasicky "co nám má geolog co povídat o islámu". Já myslím, že bychom se nad jejich názory měli trochu více zamyslet.

Monday, December 14, 2015

Ecology & Defense

Ecology is a bit like Defense. Both allow to spend unlimited amount of money on projects with doubtful utility. And both can be used to justify control and regulation in otherwise unacceptable range.
Surely, our governments love all that.

Jusqu'ici, tout va bien

FN n'a pas gagné. Jusqu'ici, tout va bien.

Entendu parler du gars qui est tombé un gratte-ciel? Sur son chemin vers le bas après chaque étage, disait-il pour se rassurer: Jusqu'ici tout va bien ... Jusqu'ici tout va bien ... jusqu'ici tout va bien.

Islamism - Stalinism

All those discussions whether islamism is a fruit of islam or its abuse are in fact just a new version of an old dispute about the relation between stalinism and communism.

Wednesday, December 9, 2015

C'est l'économie, stupide

Outre la responsabilité indéniable de ses prédécesseurs, c'est F.Hollande, qui est l'architecte de la réussite Le Pen. Enfermé dans sa tour idéologique, il a complètement échoué à attaquer les problèmes du peuple français. Mariage pour tous, COP21, ... tout ca est génial. Mais seule une petite partie du peuple est intéressé à tout cela. Holland a complètement échoué dans le domaine le plus important - dans l'économie. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, n'a eu aucun effet économique possitive. Alors que tout le monde avance économiquement, la France tombe. Alors, pourquoi on est surpris que FN progresse?

Co s nimi bude ? A co s námi ?


 • Je úplně iluzorní věřit, že přicházející lidé se někdy vrátí do svých původních vlastí. Islámská válka na Blízkém Východě a v Africe potrvá ještě dlouho, roky, možná desetiletí. A emigrant, který v nové zemí žije mnoho let, se nevrátí. Znamenalo by to pro něj novou emigraci.
 • Imigranti v Evropě vytvoří gheta. Není možné aby k tomu nedošlo. Pravděpodobně nikdy v historii tomu nebylo jinak - každá výrazná menšina má silnou tendenci usídlit se na stejném místě, mezi svými.
 • Kultura se mění nesmírně pomalu, každá netriviální změna trvá mnoho generací. Přistěhovalci se, ve své drtivé většině, nezmění. Díky všeobecnému rozšíření internetu a satelitní televize, a také kvůli současné politice, kdy imigranti jsou všemožně podporovaní v hrdosti na svůj cizí původ, nevyhnutelně vzniknou oblasti, které sice budou fyzicky v Evropě, ale kulturně budou patřit do islámského světa (dar al-islám). Jistěže někteří tomuto údělu uniknou. Většina ale v tom vězení zůstane.
 • Muslimská gheta se vyznačují výrazně horšími sociálními podmínkami. A to navzdory tlustým penězovodům, které obvykle do těchto oblastí vedou. Nezaměstnanost je tam skoro vždy zhruba dvakrát větší než na zbývajícím území. Není žádný důvod doufat, že by tomu s novými imigranty bylo jinak.
 • Vnitřní konflikty islámského světa nezmizí, mají příliš hluboké kořeny. Války, zuřící v celém pásmu od Blízkého východu až k africkým břehům Atlantiku, budou trvat minimálně po dobu našich životů. Není pravdou, že IS, Boko Hárám, Taliban, Al Quaida, Al Nusra, a mnoho dalších jsou jen tlupy gangsterů terorizující obyvatelstvo. Tito lidé mají nezanedbatelnou podporu lidí, které ovládají. Eliminace těchto skupin vyřeší jenom málo. A i když "padnou všici", vstanou noví bojovníci. Kvůli úzkým vztahům islámských enkláv v Evropě s původní vlastí se islámská "třicetiletá válka" povede i na Evropské půdě, byt s menší intenzitou.
 • Složitá sociální situace a interní konflikty spolu s vědomím vlastní nadřazenosti, vlastní celému islámu, povedou k radikalizaci výrazně části muslimské imigrace. Jednou z nejvýraznějších vlastnosti islámu je jeho primitivnost (islámští "učenci" ji nazývají jednoduchostí), která ho činí zvláště přitažlivým pro frustrované primitivy, kteři hledají ideologické zdůvodnění své nenávisti k okolnímu světu.
Vůbec nejde o přicházejícími teroristy. Ty dokážeme odhalit, zvládnout a zlikvidovat. Ostatně terorismu v Evropě máme už po staletí. Také nejde o ekonomickou stránku imigrace. Poměr náklady-zisk je u imigrantů zhruba vyrovnaný a Evropa je dostatečně ekonomická silná, aby dokázala případné ekonomické problémy zvládnout.

Zásadní problém je v tom, že i když imigranti přicházejí s těmi nejlepšími úmysly, i když prchají před válkou a krveprolitím, postupně vytvoří parallelni společnost, výrazně se odlišující od tradiční evropské populace, nesdílející její kulturu a do značně míry ji nenávidějící. A to na velice dlouhou dobu, z hlediska lidského života navždy. Evropa se nezvratné změní, ale pokud v sobě najde dost sil, může přežít.

Thursday, December 3, 2015

Nekonzistence

Je to zajímavé.

Muslimové vraždili v USA.
Údajně není žádná souvislost mezi islámem a terorismem, protože většina muslimů nevraždí.
Na druhou stranu bychom prý měli zakázat držení zbraní, přestože většina jich není použita k vraždění.

Monday, November 30, 2015

Prorok Dědeček

Digitalizuji staré desky, a právě jsem narazil na Dědečkův prorocký verš:

Nechme samet sametem
Pánové a dámy
Buďto s nima zametem
Nebo oni s námi

Speleo Jura

Gouffre du Petit Siblot
&
Grotte de la Malatiere


Gouffre du Petit Siblot


Monday, November 16, 2015

Logické fauly o Islámu

Tyto logické fauly jsou velice oblíbené v diskusích a slouží k diskvalifikaci každého tvrzení o souvislosti násilí a Islámu. Na první pohled vypadají logicky. Jsou velice nebezpečné tím, že mají ve skutečnosti přesně opačný účinek, než jejich autoři zamýšlejí. Snaží se totiž ukázat, že tvrzení o agresívnosti Islámu automaticky označuje všechny muslimy jako násilníky. Ve skutečnosti ale nezpůsobí, že by čtenář opustil přesvědčení o souvislosti islámu s agresivitou. Vedou spíše k tomu, že přijme důsledek, tedy názor, že všichni muslimové jsou násilníci. Autoři těchto tvrzení dopouštějí stejného podvodu, ze kterého obviňují své oponenty. Totiž nepřípustného zobecňování.
 • Tvrzení A: Islám souvisí s násilím.
 • Tvrzení B: Všichni muslimové jsou agresivní.
 • Logicky faul: Pokud tvrdíte A, tvrdíte B. Ale B není pravda.
 • Zamyšlení efekt: A není pravda.
 • Skutečný efekt: B je pravda.
Několik příkladů

Tvrzení - faul
Většina obětí islámského terorismu jsou sami muslimové. Proto nemůžeme tvrdit, že terorismus souvisí s Islámem.
Vysvětlení
To, že se určitá skupina lidí zabíjí především lidí vlastní víry v žádném případě nemůže popřít jejich agresivitu. Znamená to pouze, že se tato agresivita projevuje v prvé řadě bratrovražedným bojem.
Ilustrace
Jedny z prvních obětí nacistů byli jiní nacisté (SA zavraždění během "Noci dlouhých nožů").
Komunisté se taky vydatně vraždili mezi sebou a významnou část obětí komunistických koncentráku tvořili jiní komunisté.
A konec konců, všechny obětí středověké inkvizice byli křesťané (až na pár židů).

Tvrzení - faul
Když někdo říká, že islámský terorismus souvisí s Islámem, je rasistou protože stigmatizuje všechny muslimy.
Vysvětlení
Když řeknu, že X způsobuje násilí, říkám něco jiného než:
- X způsobuje jenom násilí
- jenom X způsobuje násilí
- všichni vyznavači X jsou násilníci
Ilustrace
Nevím, jestli hraní počítačových her vede k násilnému chování. Ale i kdyby vedlo, tak to přece neznamená, že odsuzuji všechny hráče počítačových her jako násilníky. Na druhou stranu to znamená, že budu počítačové hry a jejich hráče blíže sledovat, popřípadě zavedu určitá omezení na jejich obsah a šíření.

Tvrzení - faul
Muslim Xyz zachránil oběť atentátu. Proto islám nevede k terorismu.
Vysvětlení
Samozřejmě, že Islám nevede k terorismu vždy. Pouze někdy.
Ilustrace
Nacista Albert Goering (bratr Hermana Goeringa) zachránil mnoho Židů před koncentrákem. A nebyl jediným takovým nacistou. To ale samozřejmě neznamená, že by nacismus nebyl agresivní ideologii.

Saturday, November 14, 2015

Podzim


Sūrat l-māidah

Many use the Verse 32 of Sūrat l-māidah as a proof of the peacefulness of Islam.

If any one slew a person, it would be as if he slew the whole people.

Let's look more closely at this Verse, in its not abbreviated version:

We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person - unless it be for murder or for spreading mischief in the land - it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our messengers with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.

Its meaning looks quite different now, doesn't it ?
 1. The verse is an order concerning first of all Jews. It in fact condemns the Jews because they don't followed Allah's orders. It is clearly one of the antisemitic verses.
 2. The verse condemns the killing, unless a victim has committed a murder or spread a "mischief in the land". In other words a person who opposes the rule of Islam can be killed.
In fact, the message of this verse is further explained in the following Verse 33:

The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter.

Which doesn't look peaceful at all and puts everything in a completely different perspective.

Islam has borrowed (and turned upside-down) this verse from Talmud, where it has its original meaning.

You can find it in Mishnah Sanhedrin 4:9:

Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life, it is considered as if he saved an entire world.

We should start taking them seriously

They have announced that they will do it.
They did it.
We should start taking them seriously.
These people really believe what they say they believe (Sam Harris).