Thursday, December 17, 2015

Islamofobové a islamofilové

Nezdá se vám, že je určitý systematický rozdíl mezi skupinou islamofobů a skupinou islamofilů ? (Mám na myslí seriózní lidí, ne cvoky nebo populisty.) Zdá se, že mezi islamofily jsou nejvíce zastoupení lidé s vyskokým morálním kreditem, humanisté, často původní disidenti. Do islamofobní skupiny naopak často patří lidé se širokými znalostmi, kteří v minulosti psali velice rozumné až moudré knihy. Lidé jako pan Cilek, Hoschl, Kuras nebo Tomský. Nezdá se mi pravděpodobně, že by se lidé, kteří až donedávna mluvili velice rozumně, najednou zbláznili a změnili v jakési nenávistné fanatiky. Spiš mi připadá, že prostě mají větší přehled a jsou zvyklí věci domýšlet trochu dál. Také je zajímavé, že se málokdo snaží s nimi polemizovat pomoci věcných argumentů. Většina nesouhlasných komentářů se omezuje na útoky "ad hominem", klasicky "co nám má geolog co povídat o islámu". Já myslím, že bychom se nad jejich názory měli trochu více zamyslet.

No comments:

Post a Comment