Friday, August 21, 2015

Damned if you do, damned if you don't

  • Russia has intervened in Afghanistan => a disaster.
  • USA has intervened in Iraq => a disaster.
  • France has intervened in Libya => a disaster.
  • Nobody has intervened in Syria => a bigger disaster.

Thursday, August 20, 2015

Proč jsem nepodepsal

výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti (i když jsem k tomu byl několikrát vyzván).

I mne šokují výroky pana Konvičky a mnoha jeho příznivců, domnívám se ale, že strach z islámu je za současných okolností zcela racionální. Nejde o "strach z neznámého" (xenofobie), ale strach ze známého. Jenom blázen se tváří v tvář skutečnému nebezpečí nebojí. Snaha reálné nebezpečí popírat a Cassandry ostrakizovat povede jenom k tomu, že se názory budou dále radikalizovat a množství extremistů poroste. (Je jasné, že tohle autoři Výzvy neměli v úmyslu, ale přesně k tomu může jejich Výzva směřovat.)

Jsem také přesvědčen, že úroveň, agresivita a množství lži týkajících se imigrace není v zásadě jiné než v diskusích o jiných, citlivých, tématech. Zejména v prostředí internetu. Pan Konvička je v případě islámu stejným jevem jako pan Vyvadil v případě Ukrajiny - jde o radikální a nenávistně křídlo širokého spektra. Navíc se v žádném případě nejedná o českou specialitu. Rozdíl mezi panem Konvičkou, paní Le Penovou, a dalšími není v obsahu, ale ve formě. Ve starších evropských zemích se už i extremisté naučili "mluvit mezi řádky". Říkají v podstatě to samé co IVČN, pouze volí více politický přijatelný jazyk.

Saturday, August 15, 2015

Nic společného

Islám nemá samozřejmě nic společného s Al Qaidou, Talibanem, Islámským Kalifátem nebo Boko Haram.
Drtivá většina muslimů přece nikdy nikomu neublížila a hlavními oběťmi těch zločinných organizací jsou sami muslimové.

Stejně tak křesťanství nemá nic společného se středověkou Inkvizicí.
Drtivá většina křesťanů nikdy nikoho neupálila, a všechny oběti čarodějnických procesu byli věřícími křesťany.

Stejně tak komunismus nemá nic společného s Gulagem.
Většina komunistů nikdy nikoho do Gulagu neposlala ani tam nepracovala, naopak komunisté tvořili velkou část obětí.

Ostatně ani nacismus nemá nic společného s koncentračními tábory.
Většina členů NSDAP až do konce války ani nevěděla o existenci Osvětimi.

Thursday, August 13, 2015

Putin a Cimrman

Soudruh podplukovník Putin je vnímavým žákem Járy Cimrmana. Právě aplikuje cimrmanovu zásadu "trestání učitele učitelem". Ta říká, že učitel má za přestupky žáků trestat sám sebe, protože žáci jistě svého učitele milují a bude jim líto, když trpí. Podle této zásady se Putin jako odvetu na západní sankce rozhodl potrestal vlastní zemí hladem. Ted čeká, že západu začne být Ruska líto a sankce odvolá. (Je pravda, že někdy takovýto postup funguje.)

Thursday, August 6, 2015

Berlin vs Hiroshima


  • Battle of Berlin: 170-180 000 killed, resulting in capitulation of Germany.
  • Bombing of Hiroshima & Nagasaki: 129-246 000 killed, resulting in capitulation of Japan.