Thursday, August 13, 2015

Putin a Cimrman

Soudruh podplukovník Putin je vnímavým žákem Járy Cimrmana. Právě aplikuje cimrmanovu zásadu "trestání učitele učitelem". Ta říká, že učitel má za přestupky žáků trestat sám sebe, protože žáci jistě svého učitele milují a bude jim líto, když trpí. Podle této zásady se Putin jako odvetu na západní sankce rozhodl potrestal vlastní zemí hladem. Ted čeká, že západu začne být Ruska líto a sankce odvolá. (Je pravda, že někdy takovýto postup funguje.)

No comments:

Post a Comment