Friday, February 21, 2014

Jak by se zachovala evropská policie ?

Mnoho pro-ruských komentátorů a bloggerů tvrdí, že je normální když policie střílí po demonstrantech, kteří házejí zápalné láhve. A že by policie v Evropě nebo v USA udělala to samé.

Není to pravda.

V Evropě došlo v minulých letech k několika násilným nepokojům (konkrétně ve Francii a v Anglii). Nikdy policie nezakročila s takovou brutalitou. Naopak mnoho lidí policii obviňovalo, že nereagovala a nechala věcem volný průběh. To je jedna ze zásadních odlišnosti mezi euroatlantickou demokracií a asijskoruskou diktaturou: U nás se politická nebo odborářská motivace považuje za polehčující okolnost. Parafrázoval bych známý zákon a nutné obraně: Kriminální jednání není považováno za kriminální, pokud k němu dojde v souvislosti s politickými nebo odborářskými akcemi.


Londýn
Paříž

No comments:

Post a Comment