Tuesday, February 3, 2015

Náboženská tolerance

Základem tolerance k naboženským nesmyslům je ve skutečnosti princip, že bláznům se nemá odporovat.

No comments:

Post a Comment