Friday, February 6, 2015

Proč Evropský zázrak ?

Mnoho autorů se snaží vysvětlit, co vedlo ke spektakulárnímu rozvoji západní společnostní v posledních několika stoletích. Proč se malá a chudá Evropa stala nejmocnější civilizací, která k lidskému pokroku přispěla mnohonásobně více, než všechny ostatní civilizace dohromady.

Navzdory svému úplnému ateismu jsem přesvědčen, že šlo hlavně o žido-křesťanský obrat od kolektivního chápání společnosti k důrazu na lidskou individalitu. Základem evropského úspěchu je především přesvědčení o svobodné vůli a s ní spojené osobní zodpovědností. Realisace křesťanské svobodné vůle jako osobní svobody trvala dlouho, ale nebylo možné aby k ní nedošlo. Proces probíhal v různých částech Evropy různě. Barokní proměna boha trestajícího na boha mmilujiciho (a související zrození boha dítěte), transformace katolického universalismu na protestantský individualismus, osvícenecký obrat k lidské individualitě,... To vše jsou pouze různé cesty, kterými křesťanství uskutečňovalo svoji původní vizi lidské svobody. (Pravoslavná větev křesťanství na svůj přerod ještě čeká.) křesťanství je pak ve svém důrazu na svobodnou vůli je především dědicem židovského osobního vztahů k bohu.

No comments:

Post a Comment