Monday, January 30, 2017

Co se bude muset změnit aby se nezměnilo vše

Evropská civilizace vytvořila mnoho humanistických konceptů, které byly udržitelné v době, kdy jsme byli drtivě dominantní velmocí. Dokonce jsme byli částečně schopni tyto koncepty vyvézt do zbytku světa. Bohužel, situace se změnila a Evropa se stala jediným vegetariánem v komunitě kanibalů.

Princip nediskriminace vzhledem k náboženskému přesvědčení byl formulován v rámci Křesťanské civilizace v době, kdy šlo o toleranci mezi různými verzemi Křesťanské víry a příbuzného Židovství. V Evropě v té době neexistovalo náboženství, které by bylo od Křesťanství zásadně odlišné a ke Křesťanství nepřátelské. Islám nikdy princip nediskriminace nevytvořil a dodnes je pro něj nepřijatelný. - Evropa musí přestat s bezbřehou tolerancí k nepřátelským ideologiím.

Podobně bylo právo azylu vytvořeno v době, kdy azylanti přicházeli v malých počtech nebo z kulturně blízkých oblasti. Právo azylu nikdy nepočítalo s masivním přílivem lidí s výrazně odlišnými hodnotami. - Kazdy stát musí mít právo rozhodnout se koho přijme, a schopnost úspěšné integrace musí patřit mezi kritéria výběru.

Křesťanský Západ je jedinou civilizaci, která při svém jednání bere v úvahu práva a zájmy cizích lidí. Přijímání uprchlíků z kulturně odlišných oblastí a tolerance k nepřátelským ideologiím je u nás tématem vyhrocené diskuse. V ostatních (asijských či arabských) oblastech se taková diskuze nevede. Jejich odpověď je jednoznačné odmítnutí. Takové rozdílné postoje nás jistě šlechtí. Dlouhodobě udržitelné by však byly pouze v situaci kdy bychom byli výrazně nejmocnější a měli prostředky své představy vnutit ostatním. To prostředky již nemáme. - Budeme muset být trochu více sobečtí.

Západ bude muset svoje postoje k těmto otázkám změnit a také je změní. Jedinou otázkou je, jestli to ještě stihnou udělat liberálně demokratičtí politici nebo jestli to přenechají těm, kteří přijdou po nich. V sázce je zachování alespoň části humanistického dědictví. Amerika byla vždy demokratičtější zemí než většina evropských státu. Některá, zdánlivě paradoxní pravidla americké Ústavy zabezpečují, že vůle lidí je vzata v úvahu více než v evropských státech, tradičně řízených elitou či předvojem. To americké společnosti poskytuje větší odolnost proti násilným změnám režimu (revolucím). Proto byl také Trump zvolen v Americe dříve než v Evropě. Ale pokud se evropští vládci rychle nevzpamatují, brzo spatříme u moci evropské Trumpy. A bude to výrazně větší šok než v USA. Amerika se z Trumpa vzpamatuje, Eurotrumpové budou horší.

No comments:

Post a Comment