Saturday, June 6, 2015

Ještě k Husovi

Bližší než Husovo "Zemřít pro Pravdu"
je mi Cromwellovo "Žádám vás při útrobách božích, připusťte, že se můžete mýlit".

No comments:

Post a Comment