Wednesday, June 17, 2015

Co s nimi ?

Nemůžeme bojovat za Evropské hodnoty tím, že je popřeme. Například tím, že znovu přehradíme Evropu ostnatým drátem nebo že odmítneme pomoc pronásledovaným.

Na druhou stranu po nás nikdo nemůže chtít, abychom jako civilizace spáchali sebevraždu. Evropa nemůže být jediným kontinentem, který jedná proti vlastním zájmům. Když kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu, abychom i nadále existovali jako vzor pro ostatní. Proto musíme nekompromisně po nových příchozích vyžadovat, aby dodržovali evropské hodnoty. O svobodě slova nebo rovnosti mezi lidmi se nedá smlouvat. Pokud s těmito principy někdo nesouhlasí, nemůže být do Evropy přijat.

(A není pravda, že až se životní úrovně v Africe zlepší, imigrace do Evropy ustane. Je tomu spíše naopak. Velká část imigrantů není z válečných oblasti, ale z afrických zemí, které se právě začínají vzmáhat.)

No comments:

Post a Comment