Tuesday, January 8, 2013

Zmateni pojmu

Klaus se považuje za jediného pravověrného pravicového a konzervativního politika. Jedním že základních pravicových principu je osobní zodpovědnost za své činy. Svalování viny na jiné a propouštění vězňů je klasická levicová politika.

No comments:

Post a Comment