Wednesday, January 20, 2016

V Kolíně nešlo o sexuální agresi

Obávám se, že se zcela zásadně pleteme v interpretaci Kolínských (a dalších) události. Uvažujeme o nich především jako o sexuální agresi a vysvětlujeme je sexuální deprivací muslimských mužů a jejich iluzemi o přístupnosti evropských žen. Sexuální motivace je tam jistě také. Ale hlavním cílem nebylo ty ženy znásilnit, ale ponížit. Kdyby je chtěli znásilnit, zatáhli by je někam do kouta a tam by to provedli. Oni je naopak úplně veřejně, všem na očích, ponižovali aby ukázali svoji nadřazenost. Nadřazenost mužů nad ženami, nadřazenost muslimů nad pohany a nadřazenost Arabů nad Evropany. Nesmíme zapomenout, že princip podřízenosti je jedním ze že základních principu muslimské kultury. Jde prostě o (snad podvědomou) snahu vnutit společnosti důvěrně známé a pro ně pochopitelně vzorce chování. Učinit společnost srozumitelnou.

Samozřejmě, že ve svém původním muslimském prostředí by za normálních okolností k takovým výstřelkům nedocházelo. Tam je totiž hierarchie jednoznačně definovaná a respektovaná. Není nutné ji neustále vynucovat.

No comments:

Post a Comment