Friday, January 22, 2016

Muslimové v okupované Evropě

Muslimové se v Evropě cítí podobně jako například Češi v německém Protektorátě. V obou případech považují zemi za dočasně okupovanou silnou nelegitimní moci. Podle toho jednají:

  • Nepatrná menšina se aktivně účastní odboje. Maji zahraniční podporu.
  • Větší menšina jim pomáhá, pokud jsou k tomu vyzvání.
  • Většina v principu souhlasí s cílem radikální menšiny (osvobození země od cizí nadvlády), i když ne vždy s násilnými metodami. Odboje se neúčastní, ale na druhé straně ani aktivně nekolaboruje. Někteří proto, že se boji. Jiní prostě neví, jak na to.
  • Menšina kolaboruje se systémem. Buď protože usoudila, že osvobození je daleko, nebo protože ji současné uspořádání vyhovuje.

No comments:

Post a Comment