Sunday, January 11, 2015

Paradox

The paradox:

  • they hate the freedom of speech - and they die in printing house
  • they hate jews - and they die in kosher supermarket
To jsou paradoxy:

  • bojují proti svobodě slova - a zemřou v tiskárně
  • nenavideji židy - a zemřou v kacher samosce


No comments:

Post a Comment