Friday, January 9, 2015

Muslimové, nezabíjejte tady !

Po roce 1989 se v Rakouských samoobsluhách objevily nápisy "Češi, nekraďte tady". I když jsem sám nikdy neukradl ani propisku, musel jsem uznat, že ty nápisy měly reálný základ. Češi opravdu v Rakousku kradli a i když se jednalo o menšinu Čechů, něco to vypovídalo o češství jako takovém.

Úplně stejně, dnešní muslimové nemohou popřít souvislost mezi jejich vírou a terorismem. Ty útoky nejsou pouze dílem několika pomatených jedinců, naopak úzce souvisí s islámskou ideologii samou.

Abdelwahab Meddeb to formuloval takto:
"Islamismus je jistě nemocí islámu, ale virus je v samotném textu."
(L'islamisme est, certes, la maladie de l'islam, mais les germes sont dans le texte lui-même.)

Karel Jaspers v Otázce viny ostatně popsal něco podobného na příkladu Němců a nacismu.

No comments:

Post a Comment