Wednesday, November 19, 2014

Zeman je český Le Pen

Miloš Zeman používá stejných metod, jak například J-M.LePen ve Francii. Provokuje tím, že vždy prohlásí něco, co je striktně vzato pravda, ale v dané situaci a kontextu je to lež a urážka těch, kterých se to týká. LePen například řekl, že okupace Francie nebyla zvlášť krutá, nebo že plynové komory byly z historického hlediska detail. V obou případech měl, striktně vzato, pravdu. Okupace Francie skutečně nebyla tak krutá jako okupace jiných zemí a nikdo opravdu nevedl válku proti Německu kvůli plynovým komorám. Obdobně má Zeman pravdu v tom, že například zásah 17.listopadu nebyl masakrem třeba ve srovnání se zásahem v Pekingu. Ale ve všech těchto případech jde o lživé a provokativní zmenšování významu daných události a přímou urážku těch, kterých se to osobně týká.

No comments:

Post a Comment