Saturday, November 22, 2014

Budovatelé demokracie

U bolševiků bylo v roce 1989 víc než milión lidí. Přičtěme StBáky, udavače a všechny ostatní, kteří se podíleli na udržování totalitního režimu. Máme tady minimálně čtvrtinu národa, která byla infikovaná bolševismem. Ty lidi po listopadu 89 nikam neodešli. Naopak, byly to oni, kdo měl nejlepší startovní pozici - vzdělání, kontakty, kapitál.

Morální elity národa byly v kotelnách nebo v emigraci.

A v této situaci jsme začali budovat demokracii.

No comments:

Post a Comment