Thursday, June 5, 2014

Chomského podvod

Pan Chomsky se dopouští zcela zásadního intelektuálního podvodu, když srovnává nejkrutější projevy jihoamerického útlaku s nejmírnějším případem komunistického útlaku (sedmdesátá léta v Československu). Poněkud zapomíná na země přímo okupované Ruskem (Balt, Ukrajina,...), na Albánii, Rumunsko,... ale také na situaci v padesátých letech.... Kdyby srovnával poněkud objektivněji, dopadlo by jeho srovnání jinak. A když mluví o zavražděném kardinálu Romerovi, jestlipak zná případ zavražděného faráře Popieluska, nebo filosofa Patočky ? Možná ty případy nezná, asi je ani znát nechce. On raději obdivuje Polpotovskou Kambodžu a Maoistickou Čínu.

On pan Chomsky taky například nepochopil, že V.Havel nebyl tak slavný protože trpěl, ale protože dokázal přesně popsat podstatu totalitního režimu. Nebyl obdivován za svůj život, ale za svoje dílo.

Taky se mi líbí jak kritizuje placené školství v USA, ale je profesorem na jedné z nejdražších universit. Že nejde na nějakou veřejnou universitu v zemí, kde je studium zdarma ?

A mizerná angličtina účastníků semináře nevypovídá vůbec nic o úrovni Čechů. Vypovídá hlavně o úrovni českých obdivovatelů pana Chomskeho.

No comments:

Post a Comment