Thursday, June 26, 2014

Babiš byl komunistou

Nedorozumění plyne z toho, že soudruh Babiš chápe kolaboraci s StB jinak než většina ostatních lidí. Pro normální lidi byla kolaborace s StB pokleskem, za který se styděli a stydí. Většinou k ní byli přinuceni, často velice hrubými metodami. Soudruh Babiš je ale v úplně jiné situaci: On patřil k privilegovaným komunistům. V jeho případě byla spolupráce s StB něčím úplně normálním. Babiše ke spolupráci nikdo nemusel nutit. A proto on ani dnes upřímně nechápe, že něco dělal špatně.

Je úplně jedno, jestli soudruh Babiš s StB spolupracoval nebo nespolupracoval. Jednak je úplně nesmyslné se na to ptát samotných příslušníků komunistické tajné policie. Ale hlavně je jisté, že kolaboranti byli ve velké většině oběťmi a ne viníky. A důležité proto není, kdo se zapletl s StB, ale kdo byl komunistou. Ke kolaboraci byli lidé většinou přinuceni, ke komunistům vstupovali dobrovolně. Babišuv charakter není pošpiněn jeho kolaboranstvim, ale jeho komunismem, a tím, že jenom svému komunismu vděčí za svůj současný obchodní úspěch.

No comments:

Post a Comment