Thursday, October 17, 2013

Není koho volit


Mnoho lidí má pocit, že těchto volbách není koho volit. Ten pocit mají nejen tradiční voliči pravice ale i mnoho voličů levice. V těchto volbách, jako ostatně ve většině životních situací, nejde o volbu mezi dobrem a zlem. Nevolíme mezi pravdou a lží. Volíme mezi lží a polopravdou. Mezi ďáblem a ďáblem. A navíc nevíme, který je který.

Může se to zdát nesmyslné, ale ukazuje se, že v případě nedostatku informací (nebo nadbytku informací) je nejvýhodnější strategií náhodná volba. To znamená, že v mnoha situacích uděláme nejlépe, když se nebude snažit příliš kombinovat, ale hodíme si korunou. V případě více možností se doporučuje pohlédnout na hodinky a rozhodnout podle toho, na které pozici je vteřinová ručička. Například pokud si máme vybrat že tří možností, ručička mezi 0s-20s znamená první volbu, 21s-40s znamená druhou volbu a 41s-60s povede ke třetí volbě.

V těchto volbách zcela jistě nemáme dost spolehlivých informací a většina dostupných informací je přinejmenším pochybná. Náhodná volba by proto mohla být nejlepší strategií. Jak to v praxi udělat ?

  • V první fázi zničit volební lístky stran, které určitě v parlamentu nechceme. (Já zničím lístky komunistů všech barev a vůni, a také lístky stran, které navrhují rychlé a snadné vyřešení všech problémů. V obou případech jde o idioty nebo zločince.)
  • Ze zbylých volebních lístku pak naslepo vybrat jeden a ten vhodit do urny.
  • Zbylé lístky zničit (pro klidné svědomí).

No comments:

Post a Comment