Friday, October 25, 2013

Bída a utrpení - opravdu ?


Česko má třetí nejmenší nezaměstnanost v Evropě, pokud nepočítáme atypické státy jako Maltu nebo Luxembursko.

Češko mám nejmenší podíl chudých obyvatel v Evropě, má také nejmenší sociální rozdíly. A to dokonce ve světovém srovnání.

Pražska oblast patří mezi deset nejbohatších oblastí  Evropy.

Za posledních 20 let doba života prodloužila u mužů o 7 let, u žen o 5 let.

V Severních Čechách se, na rozdíl od konce dvacátého století, dá dýchat a lesy znovu rostou.

Za svůj dluh Češko platí menší úroky než velká většina státu.

To jen, abychom nezapomněli až půjdeme zítra volit.




No comments:

Post a Comment