Friday, January 19, 2018

Předvolební zákony

Když člověk sleduje předvolební kampaň v Česku, začíná pomalu chápat, proč jsou například ve Francii předvolební zákony tak přísné. Například:
  • Zákaz bilboardu s výjimkou vyhrazeného místa před radnicí. (Kde mají všichni kandidáti stejně veliký panel.)
  • Striktní kontrola financování. (Sarkozyho strana dostala například v podstatě likvidační pokutu za to, že nesprávně rozpočítala náklady předvolebních shromáždění na prezidentskou kampaň, parlamentní kampaň a výkon funkce prezidenta).
  • Povinnost všech televizních a rozhlasových stanic dát všem kandidátům stejný prostor.
  • Zákaz používání symbolů státu a úřadu v kampani.

No comments:

Post a Comment