Sunday, October 19, 2014

To jsou paradoxy

Všichni bojují proto kmotrům a současně:
  1. Nejpopulárnější politik je přímo vtělené kmotrovství. Soudruh Babiš v sobě spojuje jeho oba konce - ovládajícího podnikatale a poslušného politika.
  2. Do Senátu byl bez problémů zvolen český prakmotr. Soudruh Čuba byl prvním, kdo založil své podnikání na intimních vztazích s politickou mocí.

No comments:

Post a Comment