Friday, May 23, 2014

Ruská volba: Chudí, ale mocní

Až do invaze Zlaté Hordy bylo Rusko na podobné ekonomické úrovni jako Evropa (tj. nic moc). Od té doby ale Rusko soustavně zaostává a je zhruba na polovině evropské úrovně. Druhým důsledkem mongolské okupace je ruský paranoidní strach z obklíčení. To vše vedlo k rozhodnutí, být chudou, ale mocnou zemí. Proto se ruský vývoj vždy soustředí především na armádu a zbrojení. Proto také, na rozdíl od Evropy, v Rusku vždy byla nositelkou pokroku a vzdělání armáda a ne aristokracie nebo měšťanstvo.

No comments:

Post a Comment